Wat is een elektrische?

Taxi Zeeland

Deze elektrische sequentie omvat vaak een transportmeter waarvan de activiteit gekoppeld is aan een functie van het voertuig. Zij kunnen aan de bestuurder de afstand over land of water aangeven vanaf aangewezen ophaalpunten. De sensor kan ook van het merkteken Inter Council Standardisation zijn, en het plaatselijke karakter aangeven van de spoorlijn die wordt gebruikt om de bestemming te bereiken, de aard van de weg of de stad naar de bestemming, en/of het spoorwegkarakter van de route. Waar twee merktekens zijn aangebracht, bestaat er slechts één op kaarten en taxameters, en kan bijvoorbeeld functioneren in combinatie met een digitaal snelheidsbord. Taximeters kunnen bij aankomst ook de betaling (belasting) en daarmee de aard van de reis van de passagier detecteren. De aanwezigheid in het voertuig van een kind dat niet naar behoren is vastgemaakt en dat kennelijk zonder toezicht is achtergelaten, kan leiden tot een onjuiste lezing van de belastingmeter. Dergelijke aflezingen worden verhoogd, om te voorkomen dat het voertuig verder rijdt zonder dat een controleur het aangewezen gebied moet verlaten. De examinator zal het voertuig ook enkele seconden laten “rusten” (“Splash”), wanneer er geen passagiers in het zicht zijn of te dichtbij om het risico te lopen het paneel te storen. De functie van de bestuurder is er, door het uitoefenen van een algemeen juist beoordelingsvermogen, voor te zorgen dat de voorzorgsmaatregelen voor leven en veiligheid door zijn passagiers in acht worden genomen en belastingen worden betaald. Daarom wordt de passagier gewaarschuwd wanneer het voertuig passeert, en wordt de snellere “terugstand” van de snelheidsmeter aangegeven. De examinator zal ook het gedrag van de passagier controleren, op consistentie van gedrag, en nagaan of de passagier een volledig betrouwbare begeleider heeft, vooral wanneer het gedrag constant is, of bekend is dat het kan veranderen. De examinator zal ook kijken naar eventuele inconsistenties in de manier waarop de taxi werd onderhouden, en de staat van het voertuig”. Als de taxi een leverantietaxi is (Steel Pedal Cabs), of een paardenbox heeft waarin de ladder kan worden gedeponeerd, of anderszins is gemerkt, wordt hij beschouwd als een bedrijfsvoertuig en draagt hij de kentekenplaat van de onderneming. Het voertuig is niet het “eigendom” van de bestuurder en wordt behandeld als een particulier voertuig. Op de nummerplaten staat “xyz taxichauffeur“, “XYZ eigenaar” of “in charge”.

Het doel van het voertuig tijdens de reis

Rekening houdend met de algemene rijrichting en het punt van bestemming, rijdt de chauffeur op een continue en methodische manier naar het einde van de rit. Hij zorgt ervoor dat er zich niets hinderlijks of ingewikkelds op zijn weg bevindt, alvorens om te keren naar het door u gewenste punt. Als u wordt onderbroken of van de route naar uw bestemming afwijkt, legt de chauffeur uit wat er is gebeurd en waarschuwt hij u voor de nodige reparaties en aanwijzingen. De passagier kan dit niet doen, omdat hij achter de bestuurder zit en dus niet kan zien wat er gebeurt. De bestuurder kan ook op elk moment vragen om te stoppen en verwacht dit ook. De passagier stapt gewoonlijk uit het voertuig, na de rit te hebben meegedaan, en geeft de voorkeur aan een andere, nog niet besloten rit.